NodeMCU ESP-12 với JavaScript

NodeMCU lâu nay thường được sử dụng với lua để lập trình, nay ta sẽ thử một hương vị khác là sử dụng như một bộ thông dịch JavaScript
NodeMCU ESP-12 Kit V1.0 ESP8266 có thể mua tại đây https://shopee.vn/itxshop 

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...