Proteus Design Suite 8.5 SP1 Test

Một bản test cho các bạn muốn thử nghiệm. Proteus Design Suite 8.5 SP1 🔁

1 nhận xét:

Nhận xét sẽ kiểm duyệt trước khi hiển thị !

Orange Pi 2G-IOT RDA Cortex-A5 32bit 256MB SDRAM

Phiên bản đầu tiên của Orange Pi có tích hợp khe cắm sim, Orange Pi 2G-IOT. Sử dụng chip ARM A5 phiên bản 32bit tích hợp chip đồ hoạ Vivante...