Proteus Design Suite 8.5

Proteus Design Suite 8.5

Proteus lets you create and deliver professional PCB designs like never before. With over 785 microcontroller variants ready for simulation straight from the schematic, built in STEP export and a world class shape based autorouter as standard, Proteus Design Suite 8 delivers the complete package for today and tomorrow's engineers.
https://www.labcenter.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ kiểm duyệt trước khi hiển thị !

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...