Proteus Design Suite 8.5

Proteus Design Suite 8.5

Proteus lets you create and deliver professional PCB designs like never before. With over 785 microcontroller variants ready for simulation straight from the schematic, built in STEP export and a world class shape based autorouter as standard, Proteus Design Suite 8 delivers the complete package for today and tomorrow's engineers.
https://www.labcenter.com

PCWHD IDE Compiler for Microchip 5.059

PCWHD IDE Compiler for Microchip
PIC10/12/16/18/24/dsPIC Devices

PCWHD: C-Aware IDE là một trình biên dịch tối ưu hóa cao và tính năng phong phú cho Microchip PIC ® MCUs ANSI C

Pulsonix 8.5-Build 5905

Các sản phẩm Pulsonix EDA đã thiết lập một tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp điện tử với hiệu suất cao nhưng vẫn dễ dàng để tìm hiểu và dễ dàng sử dụng. Được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu hàng đầu của các kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp thiết kế vi mạch, Pulsonix là một Schematic và PCB công cụ tích hợp hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thiết kế PCB trong thế kỷ 21.

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...