PIC C Compiler (CCS PCWHD) v.5.036 and v.5.037 Update v.5.048

PCWHD IDE Compiler for Microchip
PIC10/12/16/18/24/dsPIC Devices


Update v.5.048
Update v.5.037 

PCWHD: C-Aware IDE là một trình biên dịch tối ưu hóa cao và tính năng phong phú cho Microchip PIC ® MCUs ANSI C.

Orange Pi 2G-IOT RDA Cortex-A5 32bit 256MB SDRAM

Phiên bản đầu tiên của Orange Pi có tích hợp khe cắm sim, Orange Pi 2G-IOT. Sử dụng chip ARM A5 phiên bản 32bit tích hợp chip đồ hoạ Vivante...