Hack Minipro TL866 Universal USB Programmer

Minipro TL866 Universal USB Programmer

Là một USB Programmer rất tốt tuy nhiên hỗ trợ kỹ thuật rất kém.
Trong quá trình reflash nếu gặp trục trặc thì xem như bỏ !

Cách hay là flash lại firmware với ID của thiết bị bằng công cụ sau [ tải về ]


Sau đó chỉ việc nạp hex file vào chip PIC18F87J50 bằng một công cụ Programmer nào đó như pickit2 hay pickit3...
Bên trong cũng có schematic
Giúp cho ai muốn tự diy lấy Minipro TL866 Universal USB Programmer.

Bây giờ bạn có thể tự diy hặc phục hồi lại Minipro TL866 để tiếp tục làm việc. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ kiểm duyệt trước khi hiển thị !

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...