Low-speed dual channel PC/USB oscilloscope

Low-speed dual channel PC/USB oscilloscope với STM32 (STM32F103C8T6) microcontroller
từ http://tomeko.net/miniscope_v2c/ 
Đây là một thiết kế rất tuyệt cho các hobby, người không chuyên.
với các đặc tính oscilloscope như sau:
1/ Oscilloscope
    2-channel oscilloscope
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
    * Triggering
2/ Spectral Analyzer 
    2-channel Spectral Analyzer
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
    * Triggering
3/ Chart Recorder
  2-channel
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
PCB diy


 App chạy trên win8.1
Tải về:
PCB SCH và PDF xuất sẵn 
* PCB SCH ở đây sử dụng Pulsonix (EDA software yêu thích của tôi), 
dùng L1117 3.3v, PCB sửa đổi một chút.

windows app và driver


Mã nguồn 

http://tomeko.net/miniscope_v2c

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ kiểm duyệt trước khi hiển thị !

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...