Low-speed dual channel PC/USB oscilloscope

Low-speed dual channel PC/USB oscilloscope với STM32 (STM32F103C8T6) microcontroller
từ http://tomeko.net/miniscope_v2c/ 
Đây là một thiết kế rất tuyệt cho các hobby, người không chuyên.
với các đặc tính oscilloscope như sau:
1/ Oscilloscope
    2-channel oscilloscope
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
    * Triggering
2/ Spectral Analyzer 
    2-channel Spectral Analyzer
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
    * Triggering
3/ Chart Recorder
  2-channel
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
PCB diy

IAR Systems

IAR Systems thành lập năm 1983, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp phát triển các hệ thống nhúng các công cụ phần mềm

Proteus v8.1 SP1 Pro


Update: 14/5/2014


Proteus là chương trình thiết kế mạch nguyên lý, mô phỏng chạy thử, thiết kế mạch in rất trực quan và dễ sử dụng. Proteus đã có phiên bản 8.1 SP1 với nhiều thay đổi giúp công việc mô phỏng và thiết kế mạch trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn

Orange Pi 2G-IOT RDA Cortex-A5 32bit 256MB SDRAM

Phiên bản đầu tiên của Orange Pi có tích hợp khe cắm sim, Orange Pi 2G-IOT. Sử dụng chip ARM A5 phiên bản 32bit tích hợp chip đồ hoạ Vivante...