DIY ST-Link-V2 full và mini

Cái này cũng không mới mà cũng chẳng lạ.
Nó chỉ là In-circuit debugger/programmer for STM8 and STM32.

* Nâng cấp firmware tự động.
* Hỗ trợ đầy đủ các STM32 giao diện SWD để gỡ lỗi, giao diện đơn giản 4 dây (bao gồm nguồn cung cấp), tốc độ nhanh, hoạt động ổn định;
* Hỗ trợ đầy đủ các STM8 giao diện SWIM tải về và gỡ lỗi (môi trường phát triển phổ biến như IAR, STVD và tương đương được hỗ trợ)
  • ST-LINK Utility 2 trở lên
  • STVD 4.2.1 trở lên
  • STVP 3.2.3 trở lên
  • IAR EWARM V6.20 trở lên
  • IAR EWSTM8 v1.30 trở lên
  • Keil RVMDK V4.21 trở lên

Điểm đặc biệt của cái này là pcb chỉ 1 lớp cực kì dễ diy.

Orange Pi 2G-IOT RDA Cortex-A5 32bit 256MB SDRAM

Phiên bản đầu tiên của Orange Pi có tích hợp khe cắm sim, Orange Pi 2G-IOT. Sử dụng chip ARM A5 phiên bản 32bit tích hợp chip đồ hoạ Vivante...