CCS PCWHD v5.007 (PIC C Compiler)

Được quảng cáo với nhiều cải tiến, đáng chú ý nhất là Code Optimizer
Optimization Level EfficiencyCompiler Versions
V4.141V5.006
File / Processor(Program Memory Bytes)Reduction %
ex_modbus_master.c
PIC16F1937
3926306822.00%
ex_j1939.c
PIC18F4580
7552616618.00%
ex_st_webserver2.c
PIC18F4550 + ENC28J60
602825266412.00%
và tải về bản demo.

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...