CCS PCWHD v5.007 (PIC C Compiler)

Được quảng cáo với nhiều cải tiến, đáng chú ý nhất là Code Optimizer
Optimization Level EfficiencyCompiler Versions
V4.141V5.006
File / Processor(Program Memory Bytes)Reduction %
ex_modbus_master.c
PIC16F1937
3926306822.00%
ex_j1939.c
PIC18F4580
7552616618.00%
ex_st_webserver2.c
PIC18F4550 + ENC28J60
602825266412.00%
và tải về bản demo.

Orange Pi 2G-IOT RDA Cortex-A5 32bit 256MB SDRAM

Phiên bản đầu tiên của Orange Pi có tích hợp khe cắm sim, Orange Pi 2G-IOT. Sử dụng chip ARM A5 phiên bản 32bit tích hợp chip đồ hoạ Vivante...