Jlink ARM-OB STM32

Jlink ARM-OB STM32 đây là tên gốc hay còn gọi là  "Jlink_LV1" hay "Mạch nạp Cortex-M/R J-Link"Đây là mạch Jtag/SWD Emulator tốc độ cao với giao tiếp USB và hỗ trợ hầu hết các dòng ARM hiện nay (ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9, Cortex-M0/M1/M3/M4,.....) và hầu hết các ide thông dụng IAR EWARM, Keil MDK.
Tải về và diy thôi :))
Tại Đây

Bân trong có hex file, sch và hình PCB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ kiểm duyệt trước khi hiển thị !

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...