DipTrace PCB Layout, Schematic

Bạn đang tìm kiếm một phần mềm thiết kế chuyên nghiệp và dễ sử dụng PCB với autorouter mạnh mẽ và giá cả hợp lý?

Hãy thử DipTrace và bạn sẽ ngạc nhiên!

CCS PCWHD v.4.140 (PIC C Compiler)

Benefits of a C Compiler
CCS provides a complete integrated tool suite for developing and debugging embedded applications running on Microchip PIC® MCUs and dsPIC® DSCs. The heart of this development tools suite is the CCS intelligent code optimizing C compiler which frees developers to concentrate on design functionality instead of having to become an MCU architecture expert.

Orange Pi 2G-IOT RDA Cortex-A5 32bit 256MB SDRAM

Phiên bản đầu tiên của Orange Pi có tích hợp khe cắm sim, Orange Pi 2G-IOT. Sử dụng chip ARM A5 phiên bản 32bit tích hợp chip đồ hoạ Vivante...