DipTrace PCB Layout, Schematic

Bạn đang tìm kiếm một phần mềm thiết kế chuyên nghiệp và dễ sử dụng PCB với autorouter mạnh mẽ và giá cả hợp lý?

Hãy thử DipTrace và bạn sẽ ngạc nhiên!

CCS PCWHD v.4.140 (PIC C Compiler)

Benefits of a C Compiler
CCS provides a complete integrated tool suite for developing and debugging embedded applications running on Microchip PIC® MCUs and dsPIC® DSCs. The heart of this development tools suite is the CCS intelligent code optimizing C compiler which frees developers to concentrate on design functionality instead of having to become an MCU architecture expert.

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...