DIY ST-Link-V2 full và mini

Cái này cũng không mới mà cũng chẳng lạ.
Nó chỉ là In-circuit debugger/programmer for STM8 and STM32.

* Nâng cấp firmware tự động.
* Hỗ trợ đầy đủ các STM32 giao diện SWD để gỡ lỗi, giao diện đơn giản 4 dây (bao gồm nguồn cung cấp), tốc độ nhanh, hoạt động ổn định;
* Hỗ trợ đầy đủ các STM8 giao diện SWIM tải về và gỡ lỗi (môi trường phát triển phổ biến như IAR, STVD và tương đương được hỗ trợ)
  • ST-LINK Utility 2 trở lên
  • STVD 4.2.1 trở lên
  • STVP 3.2.3 trở lên
  • IAR EWARM V6.20 trở lên
  • IAR EWSTM8 v1.30 trở lên
  • Keil RVMDK V4.21 trở lên

Điểm đặc biệt của cái này là pcb chỉ 1 lớp cực kì dễ diy.

CCS PCWHD v5.007 (PIC C Compiler)

Được quảng cáo với nhiều cải tiến, đáng chú ý nhất là Code Optimizer
Optimization Level EfficiencyCompiler Versions
V4.141V5.006
File / Processor(Program Memory Bytes)Reduction %
ex_modbus_master.c
PIC16F1937
3926306822.00%
ex_j1939.c
PIC18F4580
7552616618.00%
ex_st_webserver2.c
PIC18F4550 + ENC28J60
602825266412.00%
và tải về bản demo.

DipTrace PCB Layout, Schematic

Bạn đang tìm kiếm một phần mềm thiết kế chuyên nghiệp và dễ sử dụng PCB với autorouter mạnh mẽ và giá cả hợp lý?

Hãy thử DipTrace và bạn sẽ ngạc nhiên!

CCS PCWHD v.4.140 (PIC C Compiler)

Benefits of a C Compiler
CCS provides a complete integrated tool suite for developing and debugging embedded applications running on Microchip PIC® MCUs and dsPIC® DSCs. The heart of this development tools suite is the CCS intelligent code optimizing C compiler which frees developers to concentrate on design functionality instead of having to become an MCU architecture expert.

Orange Pi 2G-IOT RDA Cortex-A5 32bit 256MB SDRAM

Phiên bản đầu tiên của Orange Pi có tích hợp khe cắm sim, Orange Pi 2G-IOT. Sử dụng chip ARM A5 phiên bản 32bit tích hợp chip đồ hoạ Vivante...