Android Cookbook


Nếu bạn làm việc và phát triển Android app đây là cuốn sách dành cho bạn.  • ISBN-10: 1449388418
  • ISBN-13: 9781449388416
  • Publisher: O'Reilly
  • Pages: 650
  • Date: December 2011
[files]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ kiểm duyệt trước khi hiển thị !

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...