2/ Sử dụng Flash Magic, diy cáp

Hôm nay ta sẽ bàn qua về flash magic, công cụ này là một bootloader app cho phép sử dụng bootloader mặc định trên chip của Philips nay là NXP.

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...