2/ Sử dụng Flash Magic, diy cáp

Hôm nay ta sẽ bàn qua về flash magic, công cụ này là một bootloader app cho phép sử dụng bootloader mặc định trên chip của Philips nay là NXP.

Orange Pi 2G-IOT RDA Cortex-A5 32bit 256MB SDRAM

Phiên bản đầu tiên của Orange Pi có tích hợp khe cắm sim, Orange Pi 2G-IOT. Sử dụng chip ARM A5 phiên bản 32bit tích hợp chip đồ hoạ Vivante...