ARM sẽ chuyển sang 64bit với ARMv8

Một tin tức đã được trông đợi từ lâu. Và bây giờ arm tuyên bố sẽ nâng lên 64bit, đồng thời vẫn hỗ trợ nền tàng 32bit cũ.

Tìm hiểu về chip MTK

Update 25/3/2013

Chip MTK thường được sử dụng trong điện thoại giá rẻ của china, bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao điện thoại dùng chip MTK này lại rẻ đến vậy ? Ở đây ta đứng trên phương diện kỹ thuật để tìm hiểu cấu trúc chip MTK ( cụ thể là chip MT 6226 ), và xem qua điện thoại dùng MTK này lập trình như thế nào ?
đây là datasheet của chip MT 6226.
Và một dự án code mẫu cho phone MTK


Getting Started with Arduino


Arduino is the open-source electronics prototyping platform that?s taken the design and hobbyist world by storm. This thorough introduction, updated for Arduino 1.0, gives you lots of ideas for projects and helps you

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...